Streľba z Brokovnice na Asfaltové Holuby

Streľba z brokovnice na asfaltové holuby je zaujímavou súčasťou firemných hier. Strieľať môžu pod dozorom inštruktora aj osoby, ktoré nemajú zbrojné oprávnenie.